Keramická dílna

Vezmi do ruky kousek hlíny...

Keramická dílna nabízí prostor pro volnočasové aktivity žáků našeho gymnázia. Tento zájmový kroužek je určen všem, které zajímá tvořivá činnost, práce s tvárným materiálem, jako je keramická hlína. Žáci mají možnost rozvíjet své tvořivé schopnosti, realizují své nápady hlavně pro radost. Získávají znalosti z oboru keramiky, seznamují se s možnostmi materiálu, naučí se základním technikám práce s hlínou a jak zdobit keramiku.

Iva Spurná