Erasmus+

Inspirace, internacionalizace a kreativita na Gymnáziu Litovel

Erasmus+ 2014–2020 

Projekty mobility osob Klíčová akce 1 (KA1)

Název projektu: Inspirace, internacionalizace a kreativita na Gymnáziu Litovel

Registrační číslo: projektu: 2020-1-CZ01-KA101-077178

Začátek projektu: 1. 7. 2020

Konec projektu: 31. 12. 2021

Projekt s názvem „Inspirace, internacionalizace a kreativita na Gymnáziu Litovel" (Inspiration, internationalization and creativity at Gymnazium Litovel) v programu Erasmus+ v klíčové akci KA1, Výzva 2020 zvýší v dlouhodobém horizontu kvalitu poskytovaného vzdělávání na Gymnáziu Jana Opletala, Litovel. Tento projekt posílí potřebnou internacionalizaci, zvýší jazykovou znalost a umožní zapojení pedagogů nejazykových předmětů do právě realizovaného mezinárodního projektu spolupráce škol. Více informací o projektu najdete zde.

Jiří Kaňák


Projekt Erasmus+ na GJO

Poslední lednový týden navštívilo Gymnázium Jana Opletala 16 zahraničních studentů v doprovodu 12 vyučujících. Zavítali k nám v rámci programu Erasmus+ z partnerských škol ve městech Mainz (Německo), Nort-sur-Erdre (Francie), Wroclaw (Polsko) a Pécs (Maďarsko). Program je financován z prostředků Evropské unie. Lednové setkání se tematicky zaměřilo na umělecké zpodobení života kolem řek. Vrcholem celého setkání byla výstava studentských fotografií a společné hudební a pěvecké vystoupení ve spolupráci s pěveckým sborem Palora. Zde najdete záznam koncertu a více informací o průběhu a náplni setkání organizovaného naším gymnáziem.

Jiří Kaňák


Photocompetition


S Erasmem+ do Německa

Ve dnech 14. – 19. října 2019 se čtyři naši studenti - Adam Osička (oktáva), Štěpánka Člupná (oktáva), Mirko Spurník (oktáva) a Tereza Hrachovcová (sexta) – v doprovodu tří vyučujících zúčastnili studijního pobytu v německém městě Mainz. Umožnil jim to program Erasmus+, do nějž je škola zapojena spolu s partnerskými školami z měst Mainz (Německo), Nort-sur-Erdre (Francie), Wroclaw (Polsko) a Pécs (Maďarsko). Program je financován z prostředků Evropské unie. Více informací najdete zde.

Jiří KaňákS Erasmem+ do Wroclawi

Koncem května 2019 se čtyři naše studentky – Eliška Hrachovcová (septima), Denisa Chytilová, Tereza Kocvrlichová a Kateřina Pacholíková (všechny ze 3. A) – zúčastnily studijního pobytu v polském městě Wroclaw. Umožnil jim to program Erasmus+, do nějž je škola zapojena spolu s partnerskými školami z měst Mainz (Německo), Nort-sur-Erdre (Francie), Wroclaw (Polsko) a Pécs (Maďarsko). Program je financován z prostředků Evropské unie. Více informací najdete zde.

Jiří KaňákS Erasmem+ do Francie

Cílem projektu, který nese název „The European Flow – Cities at Rivers“, je prostřednictvím spolupráce studentů a učitelů z různých evropských zemí přiblížit kulturní dědictví v oblastech, jejichž historii i současnost formuje přítomnost evropských řek – Rýna, Loiry, Odry, Dunaje a Moravy. Tématem lednového setkání byl vliv řek na ekonomický rozvoj přilehlých regionů. Více informací o setkání ve Francii najdete zde.

Jiří Kaňák 


Nové webové stránky projektu Erasmus+ „The European Flow – Cities at Rivers“

Projekt Erasmus+ „The European Flow – Cities at Rivers“ spustil nové webové stránky na adrese https://www.european-flow.eu. Zde budou prezentovány výstupy z projektu, fotografie a videozáznamy ze zahraničních pobytů a tiskové zprávy. Podrobný popis projektu naleznete zde.

Jiří Kaňák


Erasmus+ na Gymnáziu Jana Opletala

V letošním školním roce se Gymnázium Jana Opletala stává partnerskou školou zapojenou do programu Erasmus+. Jedná se o program EU zaměřený na oblast vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu, jehož cílem je zvýšení schopnosti reagovat na socioekonomické změny a podpora zavádění evropské politické strategie v oblasti růstu, zaměstnanosti, sociální rovnosti a sociální inkluze. Program je financován z prostředků Evropské unie.

Projekt, jehož se GJO účastní od 1. 9. 2018, je rozložen do dvou let. Během této doby navštíví vybraní studenti vyššího gymnázia partnerské střední školy v městech Mainz (Německo), Nort-sur-Erdre (Francie), Wroclaw (Polsko) a Pécs (Maďarsko). Cílem projektu, který nese název „The European Flow – Cities at Rivers“, je prostřednictvím spolupráce studentů a učitelů z různých evropských zemí přiblížit kulturní dědictví v oblastech, jejichž historii i současnost formuje přítomnost evropských řek – Rýna, Loiry, Odry, Dunaje a Moravy. Při krátkodobých pobytech na zahraničních školách budou studenti zkoumat různé stránky života ve městech vystavěných v blízkosti těchto řek, přičemž pozornost bude věnována aspektům historickým, ekonomickým, demografickým, biologickým i kulturním.

Více informací o projektu naleznete zde.

Webové stránky projektu: https://www.european-flow.eu/