Ukliď svět

Ekologický projekt kvinty, duben 2012, foto Markéta Kučerová