Starám se o svoji řeku 2015

čištění Moravy v úseku Moravičany-Litovel, červen 2015, foto Ivo Chytil