Projekt OPVK Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji

Reg. č: CZ.1.07/1.1.00/44.0009, fotogalerie z realizace projektu

P33 - Kontrasty - svět stavebnic
P33 - Kontrasty - od světa moderní techniky ke stavebnici
P33 - měření tekoucí vody1
P33 - měření vzorků vody
P33 - sdílené učebny (F)
P33 - využitelnost zařízení v terénu1
P33 - zařízení projektu - senzory O2
P33 - zařízení projektu využitelné pro práce vterénu1
P33 - zařízení projektu využitelné také přímo v terénu
P33 - Kontrasty - svět moderní techniky kontra stavebnice
P33 - měření obsahu O2 ve vodě
P33 - měření obsahu O2
P33 - měření obsahu prvků na listu
P33 - sdílené učebny (Bi)
P33 - sdílené učebny (Bi)
P33 - zařízení projektu - měření ovzduší1
P33 - zařízení projektu - dataloger a senzory
P33 - měření v terénu
P33 - práce v terénu
P33 - využití tabletů při praktickém cvičení
P33 - využití tabletů v praktickém cvičení žáků ZŠ
P33 - instruktáž k práci se zařízením projektu - tablety
P33 - jak pracovat s tabletem?
P33 - jednoducha manipulace se zarizenim1
P33 - práce v terénu - odběr vzorků
P33 - práce žáků ZŠ se zařízením projektu
P33 - praktické cvičení měření fyziologických pochodů se žáky ZŠ
P33 - praktické cvičení pro žáky ZŠ - měření fyziologickýchpochodů
P33 - volnočasová aktivita_ GJO1
P33 - volnočasová aktivita_ GJO2
P33 - volnočasová aktivita_ GJO3
P33 - volnočasová aktivita_ GJO5
P33 - volnočasová aktivita_ GJO6
P33 - využití informací z tabletů pořízených z prostředků projektu
P33 - využití zařízení projektu při praktickém cvičení na téma akustika
P33 - využití zařízení projektu žáky ZŠ_téma akustika
P33 - zařízení pořízené z prostředků projektu
P33 - zařízení projektu s QR kódem
P33 - záznam naměřených hodnot
P33 - Kontrasty - náročnost zručnosti. O co bližší je žákům digitální svět o to náročnější je skládání...
P33 - měření obsahu prvků ve stojaté vodě
P33 - výhodou zařízení je jeho využitelnost v terénu1
P33 - využitelnost zařízení v terénu1
P33 - zařízení projektu využitelné i pro pokusy v terénu
zpět na seznam alb Celkem 44 fotek.