Naši chemici na půdě Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci