Akce EVVO – Výsadba stromků na lesních plochách postižených suchem a kůrovcovou kalamitou