Adaptační pobyt žáků 1. A a kvinty – Třemešek 2019