DUMy 1

Digitální učební materiály vytvořené jako výstupy projektu EU peníze školám pro předměty: Aj, Biologie, Čj, Dějepis, Hudební výchova, Ch, Ict

Dumy jsou řazené abecedně podle vyučovacího předmětu. Můžete si je stáhnout kliknutím na název materiálu.

Pokud by Vám některý soubor nešel stáhnout, informujte mě prosím na hanakova@gjo.cz

ID Předmět Název Ročník Formát
1701 Aj The Czech Republic – Basic facts

1.-4.r.

pptx
1702 Aj The Czech Republic - Geography

1.-4.r.

pptx
1703 Aj The Czech Republic - Economy 

1.-4.r.

pptx
1704 Aj The Czech Republic – Prague 

1.-4.r.

pptx
1705 Aj The Czech Republic – Places of interest 

1.-4.r.

pptx
1706 Aj The Czech Republic – Natural attractions 

1.-4.r.

pptx
1707 Aj Olomouc Region – Basic facts 

1.-4.r.

pptx
1708 Aj Olomouc Region – Economy 

1.-4.r.

pptx
1709 Aj Olomouc Region – Olomouc, Litovel 

1.-4.r.

pptx
1710 Aj Olomouc Region – Places of interst 

1.-4.r.

pptx
1711 Aj The United States of America – Basic facts

1.-4.r.

pptx
1712 Aj The United States of America - Geography 

1.-4.r.

pptx
1713 Aj The United States of America –History 

1.-4.r.

pptx
1714 Aj The United States of America - Economy 

1.-4.r.

pptx
1715 Aj The United States of America – New York, Washington, D. C.

1.-4.r.

pptx
1716 Aj The United States of America – Regions, Places of interest

1.-4.r.

pptx
1717 Aj Canada – Basic facts 

1.-4.r.

pptx
1718 Aj Canada – Atlantic Provincies

1.-4.r.

pptx
1719 Aj Canada – Prairie Provincies

1.-4.r.

pptx
1720 Aj Canada – The Territories

1.-4.r.

pptx
0701 Aj The United Kingdom – Basic facts septima pptx
0702 Aj The United Kingdom - Geography septima pptx
0703 Aj The United Kingdom - History septima pptx
0704 Aj The United Kingdom – Places of Interest septima pptx
0705 Aj The United Kingdom - London septima pptx
0706 Aj The United Kingdom – Northern Ireland septima pptx
0707 Aj The United Kingdom - Wales septima pptx
0708 Aj The United Kingdom - Scotland septima pptx
0709 Aj The United Kingdom – Culture and Art septima pptx
0710 Aj The United Kingdom - Literature septima pptx
0711 Aj The United Kingdom – Holidays and special days septima pptx
0712 Aj The Republic of Ireland – Basic facts septima pptx
0713 Aj The Republic of Ireland – Places of Ineterst septima pptx
0714 Aj The Republic of Ireland  - Culture, Literature, Holidays septima pptx
0715 Aj New Zealand septima pptx
0716 Aj Australia – Basic facts septima pptx
0717 Aj Australia – Geography, Economy septima pptx
0718 Aj Australia - History septima pptx
0719 Aj Australia – Places of Interest septima pptx
0720 Aj Australia – Culture, Literature, Holidays septima pptx
2201 Bi Fylogeneze člověka septima pptx
2202 Bi Tkáně I septima pptx
2203 Bi Tkáně II septima pptx
2204 Bi Lidská kostra - stavba, vývoj, růst a spojení kostí septima pptx
2205 Bi Lidská kostra - opakování septima pptx
2206 Bi Tělní tekutiny, opakovací test septima pptx
2207 Bi Srdce septima pptx
2208 Bi Dýchací soustava I septima pptx
2209 Bi Dýchací soustava II septima pptx
2210 Bi Trávící soustava septima pptx
2211 Bi Vylučovací soustava septima pptx
2212 Bi Kožní soustava septima pptx
2213 Bi Mozek septima pptx
2214 Bi Smyslová soustava, úvod, čidlo septima pptx
2215 Bi Smyslová soustava, zaostřování, zrakové vady septima pptx
2216 Bi Smyslová soustava - sluchové ústrojí septima pptx
2217 Bi Smyslová soustava - rovnovážné ústrojí, chuť a čich septima pptx
2218 Bi Pohlavní soustava - mužská septima pptx
2219 Bi Pohlavní soustava - ženská septima pptx
2220 Bi Pohlavní soustava - menstruační cyklus, oogeneze a spermiogeneze septima pptx
2301 Bi Rostlinná pletiva kvinta ppt
2302 Bi Trvalá pletiva kvinta ppt
2303 Bi Dělivá pletiva (meristémy) kvinta ppt
2304 Bi Vegetativní orgány rostlin - Kořen kvinta ppt
2305 Bi Vegetativní orgány rostlin – Stonek 1 kvinta ppt
2306 Bi Vegetativní orgány rostlin – Stonek 2 kvinta ppt
2307 Bi Vegetativní orgány rostlin – List kvinta ppt
2308 Bi Generativní orgány rostlin – Květ 1.A ppt
2309 Bi Generativní orgány rostlin – Květenství 1.A ppt
2310 Bi Generativní orgány rostlin – Plody 1.A ppt
2311 Bi Fotosyntéza 1.A ppt
2312 Bi Dýchání, kvašení 1.A ppt
2313 Bi Vodní režim rostlin 1 1.A ppt
2314 Bi Vodní režim rostlin 2 1.A ppt
2315 Bi Růst rostlin 1.A ppt
2316 Bi Pohyby rostlin 1.A ppt
2317 Bi Opakování - botanika 1.A ppt
2318 Bi Nižší rostliny (Protobionta) 1.A ppt
2319 Bi Řasy 1.A ppt
2320 Bi Krytosemenné rostliny – zrání vajíčka 1.A ppt
0501 Bi Dřeviny I kvinta ppt
0502 Bi Dřeviny II kvinta ppt
0503 Bi Dřeviny III kvinta ppt
0504 Bi Vodní režim rostlin kvinta ppt
0505 Bi Růst rostlin kvinta ppt
0506 Bi Rozmnožování rostlin kvinta ppt
0507 Bi Nižší rostliny kvinta ppt
0508 Bi Vyšší rostliny – ryniofyty a mechorosty kvinta ppt
0509 Bi Vyšší rostliny  - přesličky, plavuně, kapradiny kvinta ppt
0510 Bi Vedení vody v rostlině kvinta ppt
0511 Bi Vyšší rostliny -  nahosemenné kvinta ppt
0512 Bi Vyšší rostliny - dvouděložné  kvinta ppt
0513 Bi Vyšší rostliny kvinta ppt
0514 Bi Vyšší rostliny – dvouděložné (růžotvaré, bobotvaré)  kvinta ppt
0515 Bi Vyšší rostliny – dvouděložné (aralkotvaré, krtičníkotvaré, hvězdnicotvaré)  kvinta ppt
0516 Bi Vyšší rostliny – dvouděložné (hluchavkotvaré, mákotvaré)  kvinta ppt
0517 Bi Vyšší rostliny – dvouděložné (malpihgiotvaré, bukotvaré)  kvinta ppt
0518 Bi Vyšší rostliny – jednoděložné (liliotvaré, kosatcotvaré)  kvinta ppt
0519 Bi Rostliny krytosemenné  kvinta ppt
0520 Bi Rostlinná buňka, Pletiva a vegetativní orgány rostlin kvinta ppt
1801 Čj

Miguel de Cervantes y Saavedra

tercie pptx
1802 Čj

Edgar Allan Poe

tercie pptx
1803 Čj

Erben, Karel Jaromír: Zakletá dcera (Kytice balad)

tercie docx
1804 Čj Mácha, Karel, Hynek: Máj tercie pptx
1805 Čj

Božena Němcová: Babička

tercie pptx
1806 Čj

Aischylos, Sofoklés, Euripidés

tercie pptx
1807 Čj

Středověké literární památky

tercie pptx
1808 Čj

Balada o Tristanovi a Isoldě

tercie pptx
1809 Čj

Erben, Karel Jaromír: Svatební košile (Kytice balad)

tercie docx
1810 Čj

Charlotte Brontëová

tercie pptx
1811 Čj Variace na renesanční téma tercie docx
1812 Čj Charlotte Brontëová: Jana Eyrová tercie docx
1813 Čj

Ladislav Fuks

tercie pptx
1814 Čj

Jiří Orten

tercie pptx
1815 Čj

Opakování

tercie docx
1816 Čj

Josef Škvorecký

tercie pptx
1817 Čj

J. D. Salinger: Kdo chytá v žitě

tercie pptx
1818 Čj Divadlo Semafor tercie pptx
1819 Čj Jiří Suchý: Milý Šlitře tercie docx
1820 Čj

Václav Hrabě

tercie pptx
0901 Čj Jan Skácel - Dům oktáva doc
0902 Čj Jan Skácel – Cesta k nám oktáva doc
0903 Čj Petr Bezruč – Červený květ oktáva doc
0904 Čj František Gellner – Přetékající pohár oktáva doc
0905 Čj K. H. Mácha – Máj oktáva doc
0906 Čj K. J. Erben – Zlatý kolovrat oktáva doc
0907 Čj P. Bezruč - Kyjov oktáva doc
0908 Čj V. Nezval - Edison oktáva doc
0909 Čj K. Toman - Září oktáva doc
0910 Čj F. Halas – Mazurské bažiny oktáva doc
0911 Čj F. Hrubín – Romance pro křídlovku oktáva doc
0912 Čj P. Kolmačka – Polední vzduch je nehybný oktáva doc
0913 Čj J. Seifert – Píseň o dívkách oktáva doc
0914 Čj J. Kainar – Stříhali dohola malého chlapečka oktáva doc
0915 Čj J. Wolker – Host do domu oktáva doc
0916 Čj J. Wolker – Tvář za sklem oktáva doc
0917 Čj J. H. Krchovský – Sebrané básně oktáva doc
0918 Čj Vít Slíva – Zpěv kozlů oktáva doc
0919 Čj Jaroslav Seifert – Jen jednou oktáva doc
0920 Čj Jacques Prévert – Jak namalovat portrét ptáka oktáva doc
1001 Čj Stylistika kvinta pptx
1002 Čj Rozvrstvení slovní zásoby kvinta pptx
1003 Čj Stylistický rozbor textu – zpráva kvinta docx
1004 Čj Stylistický rozbor textu – komentář kvinta docx
1005 Čj Stylistický rozbor textu – fejeton oktáva docx
1006 Čj Stylistický rozbor textu – reportáž oktáva docx
1007 Čj Stylistický rozbor textu – vypravování oktáva docx
1008 Čj Stylistický rozbor textu – charakteristika  oktáva docx
1009 Čj Stylistický rozbor textu – cestopis kvinta docx
1010 Čj Stylistický rozbor textu – kuchařský recept oktáva docx
1011 Čj Stylistický rozbor textu – právní předpis oktáva docx
1012 Čj Stylistický rozbor textu – recenze oktáva docx
1013 Čj Stylistický rozbor textu – líčení oktáva docx
1014 Čj Stylistický rozbor textu – objednávka oktáva docx
1015 Čj Stylistický rozbor textu – Ota Pavel: Smrt krásných srnců oktáva docx
1016 Čj Stylistický rozbor textu – Vladimír Páral: Milenci a vrazi oktáva docx
1017 Čj Stylistický rozbor textu – Romain Rolland: Petr a Lucie oktáva docx
1018 Čj Stylistický rozbor textu – Bohumil Hrabal: Něžný barbar oktáva docx
1019 Čj Stylistický rozbor textu – Ernest Hemingway: Stařec a moře oktáva docx
1020 Čj Stylistický rozbor textu – otevřený dopis oktáva docx
0101 Čj Mluvnické kategorie podstatných jmen kvarta doc
0102 Čj Podstatná jména abstraktní a konkrétní kvarta doc 
0103 Čj Mluvnická kategorie pádu u podstatných jmen kvarta  doc 
0104 Čj Mluvnická kategorie čísla u podstatných jmen kvarta doc 
0105 Čj Mluvnická kategorie rodu u podstatných jmen kvarta  doc 
0106 Čj Mluvnická kategorie životností u podstatných jmen rodu mužského kvarta  doc 
0107 Čj Mluvnická kategorie přídavných jmen kvarta doc 
0108 Čj Druhy přídavných jmen kvarta  doc 
0109 Čj Stupňování přídavných jmen kvarta  doc 
0110 Čj Pravopis přídavných jmen kvarta  doc 
0111 Čj Druhy zájmen kvarta  doc 
0112 Čj Zájmena přivlastňovací kvarta  doc 
0113 Čj Zájmeno jenž/jež kvarta  doc 
0114 Čj Číslovky kvarta  doc 
0115 Čj Slovesa kvarta  doc 
0116 Čj Příslovce kvarta  doc 
0117 Čj Předložky kvarta  doc 
0118 Čj Spojky kvarta  doc 
0119 Čj Částice kvarta  doc 
0120 Čj Citoslovce kvarta  doc 
0201 Čj Druhy vět podle postoje mluvčího kvarta  doc 
0202 Čj Věty dvojčlenné, jednočlenné, větné ekvivalenty kvarta  doc 
0203 Čj Přísudek kvarta  pdf 
0204 Čj Podmět kvarta  doc 
0205 Čj Shoda přísudku s podmětem, psaní –i/-y v příčestí kvarta  doc 
0206 Čj Předmět kvarta  doc 
0207 Čj Přívlastek shodný kvarta  doc 
0208 Čj Přívlastek neshodný kvarta  doc 
0209 Čj Příslovečné určení kvarta  doc 
0210 Čj Doplněk kvarta  doc 
0211 Čj Významové poměry mezi větnými členy a větami hlavními a vedlejšími kvarta  doc 
0212 Čj Větné členy kvarta  doc 
0213 Čj Druhy vedlejších vět kvarta  doc 
0214 Čj Přístavek kvarta  doc 
0215 Čj Zvláštnosti a nepravidelnosti ve větných celcích kvarta  doc 
0216 Čj Přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející, přívlastek těsný a volný kvarta  doc 
0217 Čj Syntaktické vztahy kvarta  doc 
0218 Čj Nedostatky ve výstavbě výpovědi kvarta  doc 
0219 Čj Psaní tečky kvarta  doc 
0220 Čj Psaní čárky kvarta  doc 
1601 Čj Božena Němcová - Divá Bára 4. docx
1602 Čj Karel Čapek -Bílá nemoc 4. docx
1603 Čj Josef Čapek - Hordubal 4. docx
1604 Čj Karel Čapek - R.U.R 4. docx
1605 Čj Ladislav Fuks- Spalovač mrtvol 4. docx
1606 Čj Ota Pavel -Zlatí úhoři 4. docx
1607 Čj Arnošt Lustig - Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou 4. docx
1608 Čj Milan Kundera - Žert 4. docx
1609 Čj Milan Kundera - Směšné lásky II 4. docx
1610 Čj Bohumil Hrabal - Příliš hlučná samota 4. docx
1611 Čj Bohumil Hrabal - Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet 4. docx
1612 Čj Bohumil Hrabal - Ostře sledované vlaky 4. docx
1613 Čj Josef Škvorecký - Zbabělci 4. docx
1614 Čj Václav Havel - Zahradní slavnost 4. docx
1615 Čj Miloš Urban - Hastrman 4. docx
1616 Čj Jiří Šotola - Tovaryšstvo Ježíšovo 4. docx
1617 Čj Friedrich Dürrenmatt - Návštěva staré dámy 4. docx
1618 Čj Tereza Boučková - Indiánský běh 4. docx
1619 Čj Alexandr Solženicyn - Jeden den Ivana Děnisoviče 4. docx
1620 Čj Arnošt Lustig - Dita Saxová 4. docx
0601 Minojská Kréta prima pptx
0602 Mykénské Řecko prima pptx
0603 Homérské Řecko prima pptx
0604 Staré řecké báje a pověsti - pracovní list na základě četby (Eduard Petiška) prima doc
0605 Archaické období prima pptx
0606 Athény (nejvýznamnější řecké městské státy) prima pptx
0607 Sparta (nejvýznamnější řecké městské státy) prima pptx
0608 Klasické období prima pptx
0609 Řecko-perské války I. prima pptx
0610 Řecko-perské války II. prima pptx
0611 Perikles prima pptx
0612 Peloponéská válka prima pptx
0613 Doba helénistická prima pptx
0614 Alexandr Makedonský a jeho říše prima pptx
0615 Alexandrovo tažení do Indie a zánik říše prima pptx
0616 Architektura starověkého Řecka prima pptx
0617 Slavnosti a hry prima pptx
0618 Umění starověkého Řecka prima pptx
0619 Věda starověkého Řecka prima pptx
0620 Sedm divů starověkého světa prima pptx
2501 Hv Notopis_1 1. pptx
2502 Hv Notopis_PL1 1. docx
2503 Hv Notopis_2 1. pptx
2504 Hv Notopis_PL2 1. docx
2505 Hv Dynamika, tempo 2. pptx
2506 Hv Dynamická znaménka 2. docx
2507 Hv Tempová znaménka 2. docx
2508 Hv Klaviatura 1. pptx
2509 Hv Mollové stupnice s křížky 2. pptx
2510 Hv Mollové stupnice s béčky 2. pptx
2511 Hv Stupnice a tónina 1. pptx
2512 Hv Durové stupnice s křížky 1. pptx
2513 Hv Označení způsobu hry, dělení a prodlužování not 1. pptx
2514 Hv Kvintakord 2. pptx
2515 Hv Intervaly 1. pptx
2516 Hv Durové stupnice s béčky 1. pptx
2517 Hv Dominantní septakord 2. pptx
2518 Hv Harmonie – zákl. harm. funkce 1. pptx
2519 Hv Kvintakordy, septakordy 2. docx
2520 Hv Stupnice 2. docx
1301 Ch Halogenderiváty uhlovodíků 2. pptx
1302 Ch  Halogenderiváty uhlovodíků 2. doc
1303 Ch  Významné halogenderiváty uhlovodíků  2.  pptx
1304 Ch  Významné halogenderiváty uhlovodíků 2. doc
1305 Ch  Halogenderiváty uhlovodíků 2.  docm
1306 Ch  Alkoholy 2.  pptx
1307 Ch  Alkoholy  2.  doc
1308 Ch  Významné alkoholy 2.  pptx
1309 Ch  Významné alkoholy 2.  doc
1310 Ch  Alkoholy 2.  docm
1311 Ch  Aldehydy, ketony 2.  pptx
1312 Ch  Aldehydy, ketony 2.  doc
1313 Ch  Aldehydy, ketony  2.  docm
1314 Ch  Karboxylové kyseliny I 2.  pptx
1315 Ch  Karboxylové kyseliny I  2.  doc
1316 Ch  Karboxylové kyseliny II 2.  pptx
1317 Ch  Karboxylové kyseliny II 2.  doc
1318 Ch  Karboxylové kyseliny III 2.  pptx
1319 Ch  Karboxylové kyseliny III 2.  docm
1320 Ch Karboxylové kyseliny 2.  doc
0801 Ict Informace a média sekunda ppt
0802 Ict Zdraví a počítač sekunda ppt
0803 Ict Digitální reprezentace dat  sekunda pptx
0804 Ict Jednotky paměti – pracovní list  sekunda docx
0805 Ict Složení počítače  sekunda pptx
0806 Ict Ovládání počítače – klávesnice a myš  sekunda pptx
0807 Ict Klávesnice – pracovní list  sekunda docx
0808 Ict Křížovky k opakování učiva 1 sekunda docx
0809 Ict Software – soubory a složky  sekunda pptx
0810 Ict Operační systém Windows sekunda pptx
0811 Ict Windows – práce v oknech a nastavení  sekunda pptx
0812 Ict Windows – pracovní list  sekunda docx
0813 Ict Internet sekunda pptx
0814 Ict Internet - vyhledávání sekunda pptx
0815 Ict Internet – pracovní list sekunda docx
0816 Ict Digitální zařízení – druhy počítačů sekunda pptx
0817 Ict Digitální zařízení – ostatní – pracovní list sekunda pptx
0818 Ict Malware a zabezpečení počítače sekunda pptx
0819 Ict Zálohování, komprimace a vypalování dat sekunda pptx
0820 Ict Křížovky k opakování učiva 2 sekunda docx