Debatní klub

vznik: rok 2008
trenéři: Mgr. Michaela Hradilová, PhDr. Lenka Viktoříková
trénink: každé úterý odpoledne

I v letošním školním roce 2010/2011 na našem gymnáziu existuje Debatní klub, který byl založen v roce 2008. V letošním roce došlo k obměně debatérů, rozloučili jsme se s Martinou Plhákovou a Marií Hrudičkovou, které mají již jiné starosti, protože v tomto roce budou maturovat. Na druhé straně jsme přivítali tváře nové, a to Janu Frankovou, Terezu Tichou a Anetu Leštinskou. Debatérky, které pokračují z minulé sezony, jsou Kateřina Řmotová a Helena Večeřová.

Žáci se schází pravidelně každé úterý, aby si připravili argumenty na předem zadaná témata. Cílem těchto setkání a našeho debatování je naučit žáky vyhledávat si informace a s jejich pomocí zvítězit v debatních kláních za použití nevyvratitelných argumentů. Již jsme absolvovali dva turnaje – Olomouc open cup a turnaj v Zábřehu, nyní nás čeká turnaj v České Třebové. Je ale potřeba zmínit, že začínáme od znova, a proto výsledky zatím nejsou příliš uspokojivé, ale my se nevzdáváme.

Tématické okruhy pro tuto sezonu:

  1. Volební právo (podzimní část DL)
  2. Islám v západní civilizaci (jarní část DL)

Oficiální teze pro tento rok:

  1. Zavedení školného na českých vysokých školách je krok špatným směrem (podzimní část DL)
  2. Za určitých okolností by vláda měla lhát svým občanům (jarní část DL)

Fotogalerie