Chemie

Stránky chemie ing. J. Englišové


Koordinační sloučeniny - ppt


Kovy - učební text (2. ročník)


Chemický kroužek

Chemický kroužek 1

Chemický kroužek 2

Chemický kroužek 3 

Fotografie pořízené při práci žáků v kroužku najdete zde.


Chemická olympiáda – okresní kolo kategorie D

V pátek 28. 2. 2020 se konalo okresní kolo chemické olympiády kategorie D na gymnáziu ve Šternberku. Naši školu reprezentovali tři studenti nižšího gymnázia: Jan Kořenovský a Vojtěch Mrnka z tercie a student kvarty Tadeáš Fryčák, který se umístil na krásném 2. místě a postupuje do krajského kola. K tomuto úspěchu moc gratulujeme a držíme mu palce v dalším soutěžení.

Jaroslava Englišová


Školní kolo chemické olympiády

Letošní ročník olympiády kategorie C pro 1. a 2. ročník VG je v praktické části zaměřen na důkazy iontů a stanovení koncentrace kyseliny octové v roztoku octa. Studenti, kteří se připravují, trénují v laboratoři správný postup titrace. Úkolem je zjistit, zda nás výrobce nešidí údajem o složení 8 hmot.% na etiketě octa. Jaký byl výsledek? Stanovili, že ocet obsahuje 7,8 hmot. % kyseliny octové, což se shoduje s údaji deklarovanými výrobcem.

Jaroslava Englišová


 


Chemický kroužek

V letošním školním roce jsme navázali na úspěšnou tradici chemického kroužku na naší škole, do něhož se přihlásili žáci nižšího gymnázia ze sekundy a tercie. Od září se scházíme pravidelně odpoledne ve středu a ti nejmladší chemici na naší škole se seznamují s taji chemie. I když ještě nemají velké znalosti, přesto se mnohé  naučí pozorováním chemických pokusů, které si sami zkoušejí. Postupně tak poznávají krásy i úskalí této vědy. Experimentováním si ověřují vlastnosti látek, zákonitosti chemických dějů v praxi, osvojují si techniku práce v laboratoři, ale hlavně zažijí spoustu zábavy, protože chemie rozhodně není nudná věda. Podívejte se na několik fotografií ze dne otevřených dveří. Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci.

Jaroslava Englišová


První místo v krajském kole chemické olympiády

Ve čtvrtek 21. 3. 2019 se konalo krajské kolo chemické olympiády kategorie D na Slovanském gymnáziu v Olomouci. Student tercie Tadeáš Fryčák obsadil první místo a získal 97 bodů ze 100 možných (97% úspěšnost). Svým výkonem ve velmi náročné soutěži tak předstihl s velkým náskokem soutěžící ostatních škol v poměrně silné konkurenci. K vynikajícímu výsledku blahopřejeme a moc děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia Jana Opletala v Litovli. Výsledková listina je k nahlédnutí zde.

 

Jaroslava Englišová


 


Chemická olympiáda kategorie D - výsledky okresního kola

Do okresního kola, pořádaného v pátek 1. března tradičně na gymnáziu ve Šternberku, byl nominován Tadeáš Fryčák, který nás výborně reprezentoval a získal krásné 3. místo s vynikajícím výsledkem 87,5 bodů ze 100 bodů. Tadeáš Fryčák tedy postupuje do krajského kola soutěže s výběrem těch nejlepších chemiků z kraje. K dosažení bronzové medaile v silné konkurenci ostatních škol blahopřejeme a přejeme hodně sil a elánu do dalšího soutěžení. Výsledková listina je k nahlédnutí zde.

Jaroslava Englišová


Chemická olympiáda kategorie D - výsledky školního kola

Ve školním kole chemické olympiády kategorie D pořádaném dne 8. února se studenti nižšího gymnázia Tadeáš FryčákPetr Žampach (tercie) a Jiří Klanica (kvarta) umístili s vysokým bodovým hodnocením jako úspěšní řešitelé (z celkového počtu 170 bodů získali 165, 156 a 135 bodů), výsledky jsou k nahlédnutí zde. Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Jaroslava Englišová


Exkurze na Přírodovědecké fakultě UPOL

5. 2. 2019 na katedře analytické chemie si žáci 3. ročníku vyzkoušeli své dovednosti v laboratoři při práci na úloze s názvem “Extrakce β-karotenu z mrkve a změření UV-Vis spektra“, kterou pro ně připravil Mgr. Jan Rozsypal (absolvent našeho gymnázia). Více informací o průběhu exkurze najdete zde.

Jaroslava Englišová 

 


Exkurze v RCPTM

Ve středu 7. 11. 2018 studenti kvinty v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR navštívili Regionální centrum pokročilých technologii a materiálů (RCPTM), které je součástí vědeckého Centra regionu Haná v Olomouci. RCPTM patří k vědecky nejvýkonnějším ústavům u nás, ve kterém působí týmy vědců z různých zemí a je společným pracovištěm Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a dalších ústavů AV ČR. Tato exkurze se velmi vydařila, studenti byli nejdřive formou přednášky seznámeni s vědeckými výsledky a jejich využitím v praxi (v medicíně, ochraně životního prostředí apod.), a poté jim byly ukázány některé laboratoře (např. laboratoře magnetických měření, elektronové mikroskopie a superpočítače), které jsou vybaveny špičkovými přístroji. Z mnoha významných objevů tamějších vědců z hlediska praktických aplikací jsou asi nejznámější chemicky upravený grafen, nanočástice stříbra a železa. Velmi zajímavé byly experimenty s nanočásticemi železa při čištění kontaminovaných vod těžkými kovy, s kapalným dusíkem chladícím povrch supravodiče, nad nímž se vznášel magnet (tzv. magnetická levitace) a snímky ze skenovacího elektronového mikroskopu. 

Jaroslava Englišová


Chemická olympiáda – další úspěchy GJO

Ve středu 18. 4. 2018 se na Slovanském gymnáziu v Olomouci konalo krajské kolo chemické olympiády v kategorii C určené pro žáky 1. a 2. ročníku středních škol, ve kterém soutěžilo celkem 40 žáků. Naši studenti, kteří postoupili s nejlepšími výsledky ze školního kola, Lukáš Putna (kvarta), Anička Kovaříková (sexta), Michaela Nantlová (1.A) a Vojta Cetkovský (sexta) jsou všichni úspěšní řešitelé. Lukáš Putna z kvarty (nižší gymnázium) se dokonce umístil na 2. místě. Je to vynikající výsledek, který potvrzuje Lukášovo nadání a zájem o přírodní vědy a také ocenění úsilí a práce, kterou odvedl při přípravě na soutěž. Všem oceněným blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naši školy. Výsledková listina je k nahlédnutí zde.

Jaroslava Englišová


Krajské kolo chemické olympiády kategorie D

Krajské kolo chemické olympiády kategorie D se konalo ve středu 21. 3. 2018 na Slovanském gymnáziu v Olomouci. Naši školu reprezentovali dva žáci kvarty – Lukáš Putna (výherce okresního kola) a Filip Drešr (5. místo v okresním kole). Oba se umístili jako úspěšní řešitelé, první 4 místa obsadili soutěžící s velmi těsným výsledkem 97 a 96,5 bodů ze 100. Lukáš Putna získal 96,5 bodů, pouhých 0,5 bodu rozhodlo o tom, že nebyl první! Umístil se tak jako 4. v pořadí, i když měl plný počet bodů v praktické části, o pořadí rozhodla teoretická část. Filip Drešr získal pěkné 6. místo. Oba žáci naši školu výtečně reprezentovali a patří jim velká gratulace a poděkování. Věříme, že v budoucím ročníku ChO budou vítězové. Výsledková listina je k nahlédnutí: https://olympiada.vscht.cz/cs/databaze/detail/2017/3/M/D

Jaroslava Englišová


Školní kolo chemické olympiády kategorie C

Ve čtvrtek 22. 3. se konalo školní kolo chemické olympiády kategorie C, kterého se účastnili žáci sexty CetkovskýKovaříkováNavrátilOsičkaSpurníkVečeřa a Vrobelová, dále Nantlová z 1. A a Putna z kvarty. Test jejich znalostí trval 90 minut, po přestávce pracovali dalších 90 minut na úlohách praktické části. Bojovali o postup do krajského kola, které proběhne dne 18. 4. na Slovanském gymnáziu. Výsledky jejich snažení jsou k nahlédnutí v databázi 54. ročníku chemické olympiády: https://olympiada.vscht.cz/cs/databaze/

Jaroslava Englišová


Okresní kolo chemické olympiády

V pátek 2. 3. 2018 proběhlo okresní kolo ChO v kategorii D (nejmladší žáci) na Gymnáziu ve Šternberku. Za naši školu bojovali dva žáci z kvarty – Lukáš Putna a Filip Drešr, kteří postoupili ze školního kola s vynikajícími výsledky. Lukáš Putna obhájil 1. místo a Filip Drešr velmi pěkné 5.místo, oba jsou úspěšní řešitelé a postupují do krajského kola. Za vzornou reprezentaci oběma žákům děkujeme, blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole.

Jaroslava Englišová


Vynikající úspěch v chemické olympiádě 54. ročníku kategorie A

Dne 8. 12. 2017 se konalo krajské kolo v nejvyšší kategorii ChO na Pevnosti poznání PřF v Olomouci. Naši školu výborně reprezentovali čtyři studenti – Ondřej Nantl, Metoděj Koupil, David Gronych a Arnošt Vogel. Naši studenti odvedli velký kus práce a dosáhli skvělých výsledků– umístili se mezi sedmi nejlepšími soutěžícími. Ondřej Nantl vybojoval krásné 3. místo. O velmi vysoké náročnosti soutěže svědčí fakt, že této kategorie se účastnilo jen velmi málo škol a pokud se již našel někdo „odvážný“, tak maximálně jeden zástupce z dané školy. Předstihli jsme velká gymnázia v kraji (Hejčín), Slovanské gymnázium se vůbec neúčastnilo. Naši studenti si zaslouží velký obdiv a gratulaci. Na litovelském gymnáziu vyrůstají elitní chemici!

Jaroslava Englišová


 


Exkurze v RCPTM

Ve dnech 9. a 10. 11. 2017 se naši studenti v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR zúčastnili exkurze do Regionálního centra pokročilých technologii a materiálů (RCPTM) Univerzity Palackého v Olomouci. RCPTM je špičkovým vědeckým centrem u nás, ve kterém působí přibližně 150 vědců z 20 zemí světa a patří k vědecky nejvýkonnějším ústavům v ČR. Reportáž z exkurze si můžete přečíst zde.

 

Jaroslava Englišová


 


Exkurze do Ústavu experimentální botaniky

Dne 9. 11. 2017 v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd navštívili studenti 3. ročníku Fyzikálně chemického semináře také pracoviště Ústavu experimentální botaniky (ÚEB AV ČR), kde se zabývají studiem struktury a funkce dědičné informace rostlin. Více informací o exkurzi na tomto v České republice ojedinělém pracovišti naleznete zde.

 Jaroslava Englišová


 


Naši chemici na půdě Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci

Dne 16. 10. 2017 si žáci 4. ročníku, kteří navštěvují volitelný předmět Seminář chemie, užili netradiční výuku na půdě Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, kde měli možnost si vyzkoušet v rámci exkurze na katedře analytické chemie své dovednosti v laboratoři. Podrobnější informace o exkurzi se dočtete zde.

 

Jaroslava EnglišováKrajské kolo chemické olympiády kategorie B

Krajské kolo chemické olympiády kategorie B proběhlo dne 27. 4. 2017 v Olomouci na Pevnosti poznání. Na základě úspěšného řešení školního kola si svými výsledky postup zajistili tito žáci: David Gronych a Arnošt Vogel ze 2. ročníku, Metoděj Koupil a Ondřej Nantl ze 3. ročníku. Žáci 2. ročníku se nemohli účastnit, jelikož byli v tyto dny na exkurzi v Praze. Metoděj Koupil a Ondřej Nantl v soutěži obhájili velmi pěkné umístění, z celkem 15 soutěžících se umístili na 5. a 6. místě. Na výsledkovou listinu se můžete podívat zde: https://olympiada.vscht.cz/cs/databaze/detail/2016/3/M/B

Jsme rádi, že naši chemici budou své znalosti a dovednosti v laboratoři prohlubovat i na půdě vysoké školy, neboť budou ve dnech 9. až 12. května absolvovat studijní stáž na katedrách analytické a fyzikální chemie a biochemie UP v Olomouci. 

Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a úspěšným řešitelům gratulujeme!

Jaroslava Englišová


Žáci druhých ročníků navštívili olomoucký Farmak

V pondělí 10. dubna probíhala výuka žáků druhých ročníků netradičně – byla zaměřena na jeden předmět, chemii. V rámci exkurze v ryze české chemicko-farmaceutické společnosti Farmak byla našim žákům představena nejen samotná výroba aktivních léčivých látek, ale i vývojové a technologické středisko firmy, která má v Olomouci tradici již od roku 1934. Podnik se specializuje na kvalifikovanou chemii organických sloučenin a produkce míří zhruba do 40 zemí celého světa, hlavně do Japonska, Evropské unie, Severní Ameriky či Indie. Poděkování patří zaměstnancům Farmaku, kteří naše žáky společností kvalifikovaně provedli a odpovídali na všechny zvídavé dotazy.

Šimon Švub


Okresní kolo Chemické olympiády kategorie D

Dne 7. 3. 2017 proběhlo na Gymnáziu ve Šternberku Okresní kolo Chemické olympiády kategorie D. Na základě výsledků školního kola byli nominováni tři žáci našeho gymnázia: Lukáš Putna a Filip Drešr z tercie a Karolína Tejkalová z kvarty. Soutěže se účastnilo celkem 18 žáků, všichni tři získali diplom úspěšného řešitele. Lukáš Putna se umístil na krásném 6. místě a Filip Drešr na 8. místě. Z výsledku máme radost a doufáme, že v příštím roce budou naši školu opět vzorně reprezentovat.

Všem soutěžícím gratulujeme. Výsledková listina je ke stažení zde.

Jaroslava Englišová


Krajské kolo chemické Olympiády 

Do krajského kola chemické olympiády v nejvyšší kategorii byli pozváni dva žáci 3. ročníku Ondřej Nantl a Metoděj Koupil, kteří úspěšně absolvovali školní kolo. Ondřej Nantl vybojoval v této náročné kategorii velmi pěkné 4. místo a stal se tak ůspěšným řešitelem. Oba žáci svými výsledky opět potvrdili velmi dobrou pověst chemiků na naší škole. Děkujeme jim za vzornou reprezentaci. Kompletní výsledky jsou k dispozici na stránkách: https://olympiada.vscht.cz/cs/databaze/.

Jaroslava Englišová


Chemie zábavná

20. 1. 2014

chemické pokusyV chemické laboratoři mají často naši žáci plné ruce práce, zvláště letošní školní rok, kdy se snažíme každou chvilku v laboratoři využít k plnění „monitorovacích indikátorů“ našeho projektu (ověřování zhotovených pracovních listů). Na webových stránkách projektu http://chemiebiologie.gjo.cz můžete shlédnout, co všechno máme za sebou. Ale protože chceme, aby naše žáky chemie bavila, občas se do hodin musí připravit zábavné pokusy. Některé pokusy žákům předvádíme, jiné je raději naučíme. Podívejte se na několik ukázek, které se žákům moc povedly.

Ćínské přísloví: “Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den. Naučíš-li ho lovit ryby, nasytíš ho na celý život“.

En + Du

 


Praktické cvičení z biochemie

5. 6. 2013


PraktikaLetos se opět studenti 3. ročníku, kteří navštěvují volitelný předmět Seminář FCh, zúčastnili praktického cvičení v laboratoři Katedry Biochemie Přírodovědecké fakulty UP Olomouc - Holice. Mgr. Jořenek připravil zajímavé pokusy z biochemie, které nelze ve školní laboratoři vzhledem k přístrojovému vybavení a speciálním činidlům provádět. Studenti se nejdříve naučili odměřovat malé objemy pomocí automatické pipety a pak je čekaly téměř vědecké experimenty: prvním úkolem byla izolace DNA z vepřové sleziny a její důkaz pomocí difenylaminu, dalším úkolem izolace izoenzymů peroxidasy z křene pomocí nativní elektroforézy a jejich detekce. Na závěr se seznámili s některými metodami forenzní chemie (odhalování otisků prstů nebo důkaz přítomnosti krve na místě činu). Toto cvičení se uskutečnilo díky spolupráci s pedagogy katedry Biochemie, kterým patří velké poděkování za organizaci a přípravu – především paní doc. Ludmile Zajoncové, která nám cvičení umožnila realizovat v rámci projektu ESF Přírodní vědy 21. století.

Fotogalerie

Ing. Jaroslava Englišová


Praktické cvičení z biochemie

25. 6. 2012 

Dne 12. 6. 2012 se studenti 3. ročníku, kteří navštěvují volitelný předmět Seminář FCh,  zúčastnili praktického cvičení v laboratoři katedry Biochemie Přírodovědecké fakulty UP Olomouc - Holice.

Toto cvičení proběhlo ve spolupráci s pedagogy katedry Biochemie, kterým patří velké poděkování za organizaci a přípravu této zdařilé akce – především paní doc. Ludmile Zajoncové, která nám cvičení umožnila realizovat v rámci projektu ESF Přírodní vědy 21. století (http://www.priroda21.upol.cz/?sekce=prakticka_cviceni)

Docent Petr Tarkowski připravil velmi zajímavé pokusy z oblasti biochemie, které není možno ve školní laboratoři vzhledem k přístrojovému vybavení a speciálním chemickým činidlům možné provádět.

Úlohy byly následující:

  1. Stanovení lipofilních listových barviv pomocí adsorpční chromatografie – výsledkem byl chromatogram, kde bylo patrné rozdělení barviv: chlorofyl, lutein, karoten a další.
  2. Stanovení proteinů metodou Bradfordové – založeno na stanovení proteinů získaných spektrofotometrickým měřením, výsledky studenti zpracovali graficky a koncentraci albuminu stanovili z kalibrační přímky.
  3. Homogenizace rostlinného materiálu pomocí tekutého dusíku a stanovení proteinů v homogenátu – bylo velmi působivé vidět, co dělá kapalný dusík s rostlinným materiálem.
  4. Stanovení pH roztoků – cílem bylo a) určení pH připravených roztoků pomocí pH papírku a pomocí přírodního indikátoru, b) stanovení pH neznámých roztoků pomocí pH metru.

Studenti se naučili mimo jiné odměřovat malá kvanta pomocí Pasteurovy pipety, pracovali s různými přístroji např. s centrifugou, spektrofotometrem, vortexem atd. Při práci si počínali velmi dobře a úkoly, které jim byly přiděleny, bez problému zvládli.

Ing. Jaroslava Englišová


Krajské kolo Chemické olympiády kat. B

3. 5. 2012

V pátek 27. dubna 2012 na Přírodovědecké fakultě v Olomouci proběhlo krajské kolo chemické olympiády kategorie B, kterého se účastnili dva studenti septimy – Jan Dvořáček a Kamil Kotrle. Oba se umístili na velmi pěkných místech jako úspěšní řešitelé a svými výsledky potvrdili velmi dobrou pověst chemiků na naší škole. Děkujeme jim za vzornou reprezentaci.

Kompletní výsledky

Ing. Englišová


Krajské kolo Chemické olympiády kategorie C

11. 4. 2012

V úterý 4. dubna se žáci našeho gymnázia Ondřej Vrobel (VI), Daniel Čampiš (V) a Eliška Málková (2.A) účastnili krajského kola ChO kategorie C, které probíhalo na Slovanském gymnáziu Olomouc. V konkurenci 40 účastníků se všichni tři umístili do 15 místa, a to v pásmu s nárokem na příspěvek z programu Olomouckého kraje. Na každého z nich přijde škole dotace ve výši až 2000,- Kč na nákup pomůcek a vybavení chemie. Naši soutěžící tedy přinesou chemii až 6000,- Kč díky svým skvělým výkonům.

Kompletní výsledky

Hana Dudíková


22. 3. 2012  Projekt sekundy: Čistá voda

Sekunda v čistírně odpadních vodTento den připadá na Světový den vody. Žáci sekundy absolvovali celodenní projekt s názvem „Čistá voda“, který se skládal ze tří částí: v první se s tématikou vody seznamovali v učebně, dostali pracovní listy a ty vypracovávali za pomoci učebnice. Zhlédli prezentaci „Voda známá a neznámá“ a několik zábavných chemických pokusů s vodou jako rozpouštědlem, reaktantem i produktem. Diskutovalo se o zajímavých otázkách, týkajících se vody. Některé poznatky byly pro mnohé překvapivé – například, že ačkoliv tento přírodní živel pokrývá asi 71 procent naší planety, přibližně miliarda lidí nemá přístup k nezávadné pitné vodě. A vyhlídky do budoucna nejsou příznivé.

V další části projektu navštívili čistírnu odpadních vod v Litovli, kde nás průvodce, pan Blažek, seznámil se základními fakty, týkajícími se procesu čištění odpadních vod. Na vlastní oči, ale hlavně čichem se žáci přesvědčili, že odpadní vody z domácností a místních litovelských firem by nebylo dobré vypouštět do Moravy. Voda se tady nejdříve čistí mechanickým a poté biologickým způsobem. Chemické čištění se neprovádí. Nejdříve se odstraňují hrubé nečistoty pomocí česel a lapáků, následuje první sedimentace, na dno se usazují kaly a takto přečištěná voda prochází biologickým čištěním. Tato fáze využívá aerobních bakterií, které se živí nečistotami. Odbourávají se především nečistoty organického původu a sloučeniny dusíku a fosforu. Voda se nechá opět usazovat a prochází další sedimentací. Výsledkem je relativně čistá voda, která se vypouští zpět do přírody. Kaly, které tímto procesem vznikají, se dále zpracovávají a využívají jako hnojiva. Po návratu do školy byl právě čas k obědu, a protože nám všem poněkud vyhládlo na „čerstvém vzduchu“ s chutí jsme se do něj v naší školní jídelně pustili.

Po obědě a menší přestávce následovala poslední část projektu: žáci dostali pracovní listy, tentokrát to byla experimentální práce v chemické laboratoři. Zadané úkoly zvládli celkem dobře, i když se museli trošku „uskromnit“ (pracovali po trojicích u stolu).

Myslím, že se náš projekt vydařil a počasí nám také přálo. Třídě bych tímto poděkovala za jejich aktivitu. Podívejte se na ukázku pracovního listu a fotografie z exkurze a práce žáků v laboratoři.

Vyučující chemie, ing. Englišová


Molekula DNA přenáší a uchovává genetickou informaci: pohled výpočetní chemie

Přednáška pro žáky 3. ročníků
23. 2. 2012

molekula DNATéto přednášky se zúčastnili všichni studenti ze septimy a 3.A, kteří si jako jeden z volitelných předmětů vybrali seminář z fyziky a chemie. Přednáška se konala  ve čtvrtek 23. února od 13:00 na Přírodovědecké fakultě UPOL.
Na začátku nám byl přednášející, pan prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., stručně představen. Narodil se roku 1946 v Přerově, studoval na gymnáziu v Hejčíně, kde v něm jeho profesor chemie vzbudil zájem pro vědu. Dál studoval v Praze na Fakultě jaderné a fyzikálně chemické na ČVUT. Stal se členem Československé akademie věd, ovšem kvůli tehdejší politické situaci musel odejít a pracoval na Institutu hygieny a epidemiologie, Praha. Dnes je opět členem Akademie věd ČR, uznávaným vědcem a od roku 2002 profesorem fyzikální chemie na PřF UK.
Po tomto krátkém úvodu následovala vyčerpávající 90 minutová přednáška, plná nových zajímavých informací. Pan profesor Hobza nejprve krátce mluvil o historii objevování této velmi složité molekuly, poté ji detailně popsal a vysvětlil princip jejího kopírování. Nastínil několik dosud nezodpovězených otázek, se kterými si vědci po celém světě lámou hlavu, což měla být zároveň výzva pro ty z nás, kteří by v budoucnu toužili po získání Nobelovy ceny. Na závěr hovořil o jeho výzkumu společně s jeho týmem, který tvoří mimo jiné i jeho studenti z Karlovy univerzity.
Myslím, že tato přednáška pro nás byla velmi přínosná. Pro mnohé z nás to byla nejen příjemná změna oproti stereotypní výuce, ale hlavně nabyli jsme nových informací a získali novou zkušenost. Upoutalo mě, co pan Hobza prohlásil: „Učitelé by vás měli především zaujmout, né naučit, naučit se musíte sami, ale měli by vás především nadchnout pro vědu.“ Jemu se zaujmout a nadchnout nás pro vědu rozhodně podařilo. Pan profesor mluvil velmi srozumitelně s ohledem na to, že přednáší pro středoškolské studenty, a tak jsme většinou všemu bez problému porozuměli. Molekula DNA nám byla představena daleko podrobněji a zajímavěji, než jak se o ní učíme v běžné výuce, tedy že je to jakási dvoušroubovice, v níž je zakotvena veškerá dědičná informace.
Na mě přednáška zanechala velmi dobrý dojem, proto bych chtěla paní profesorce Englišové moc poděkovat, že nás uvolnila z výuky a umožnila nám zúčastnit se. Zároveň bych byla ráda, kdyby se podobné ,,akce“, třeba i z jiných předmětů podnikaly častěji.
Fotodokumentace: http://nanosystemy.upol.cz/fotogalerie/
Zdroj: www.nanosystemy.upol.cz
Veronika Šťastná, septima