Český jazyk


Návštěva Moravského divadla v Olomouci

Studenti vyššího gymnázia dostali možnost večer 20. února navštívit Moravské divadlo v Olomouci. Původně jsme měli zhlédnout představení Evžen Oněgin, na poslední chvíli však došlo ke změnám v programu a my jsme se tak stali svědky vyšetřování vraždy Izabely Černé v interaktivní komedii Splašené nůžky. Scéna se odehrává v kadeřnickém salónu, kde se v té době nachází čtyři lidi, všichni s motivem navždy se zbavit pianistky Izabely, ať už jde o peníze či pouhé nesympatie k její osobnosti. Diváci museli bedlivě sledovat postavy, odhalit, kdy někdo z podezřelých neříká pravdu, a pomoci zatknout vraha. Představení jsme si velice užili, nasmáli se, publiku se dokonce podařilo v jednom momentu odzbrojit herce a donutit je tak začít improvizovat. Těšíme se na příště.

Tereza Hrachovcová


Jan Opletal v divadle

Ve čtvrtek 28. 3. 2019 se studenti třetího a čtvrtého ročníku našeho gymnázia vypravili do Olomouce do Divadla na cucky. Cílem návštěvy představení "Opletal" bylo rozšířit povědomí studentů o podobě tzv. politického divadla, čím předmětová komise českého jazyka dovršila svůj záměr vychovat během studia divadelního návštěvníka, který umí najít v představení nejen prvek estetický, ale i porozumění. Děkujeme tímto vedení divadla, že uspořádalo dvě představení přímo pro naše žáky. Více informací o představení najdete zde.

 

Milada Svozilová


Přehlídka recitátorů na GJO

Dne 4. 12. 2018 proběhla na GJO přehlídka recitátorů nižšího gymnázia a současně školní kolo recitační soutěže Dětská scéna. Do soutěže se přihlásilo 22 žáků, kteří velmi zdařile představili své pojetí klasických i moderních textů. Porota hodnotila výběr textu, práci s hlasem a celkový dojem z vystoupení. Na prvních místech v rámci jednotlivých tříd se umístili Viktorie Gottwaldová (prima), Kryštof Richter (sekunda), Adéla Kaňáková (sekunda), Vivienne Cao (tercie) a Petra Holubová (kvarta). V okresním kole soutěže v Olomouci naši školu budou zastupovat poslední čtyři jmenovaní.

Jiří Kaňák


Návštěva Moravského Divadla

Ve čtvrtek 15. 11. jsme my, studenti 4. A, navštívili Moravské divadlo v Olomouci. Měli jsme možnost zhlédnout nejlepší francouzskou divadelní komedii současnosti - Jméno od Matthieu Delaporta a  Alexandra de la Patelliéra. Během představení jsme smíchem ocenili vtipnou pointu příběhu a také se zamysleli nad tím, jak důležité je jméno pro nás a pro společnost. Děkujeme paní profesorce Svozilové, že nám touto cestou dopomáhá kulturně se rozvíjet a těšíme se na další návštěvy divadel.

studenti 4. A


Přednáška profesora Hilského

Ve středu 7. 11. 2018 studenti Semináře z českého jazyka navštívili přednášku předního překladatele Shakespearova díla – pana profesora Hilského na téma Hamlet. Přednáška byla nabitá energií, informacemi a vůbec vším, co je k dobré přednášce zapotřebí. Je až neuvěřitelné, že po tolika letech je pan Hilský schopen strhnout posluchače a předat jim svoji lásku k Shakespearovi a knihám dál. Ještě předtím jsme si prošli prostory nově zrekonstruované Filozofické fakulty UP, kde jsme měli možnost vidět tlumočnickou učebnu, různé typy studoven, přednáškové místnosti, kde snad jednou budou někteří studenti pravidelnými návštěvníky.

 

Michaela Hradilová


Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

Dne 29. 1. 2018 se uskutečnilo v DDM v Olomouci okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Naše škola poslala do ní zástupce I. kategorie Terezu Hrachovcovou z kvarty. V II. kategorii soutěžili Tereza Soldánová z kvinty a Petr Hlavinka ze 3. A. Mladší z Terez ve své kategorii obsadila třinácté místo, což při počtu 40 soutěžících je pěkné umístění. Tereza Soldánová pak vybojovala ve výborné konkurenci místo sedmé, což při jejím vysoko hodnoceném slohovém cvičení představuje naději pro další roky.

Milada Svozilová


Mezinárodní den gramotnosti  - 8. 9. 2017

Datum 8. září vyhlásilo UNESCO jako International Literacy Day neboli Mezinárodní den gramotnosti. Slaví se po celém světě. Tento významný den si připomněli i studenti našeho gymnázia. V rámci hodin českého jazyka studenti psali úvahu na toto téma, v diskuzním kruhu debatovali nad problémy spojenými s gramotností a žáci nižšího gymnázia si vyzkoušeli čtenářskou gramotnost prakticky.

Michaela Hradilová 


Májový happening

V minulém měsíci měli naši žáci možnost zúčastnit se zajímavé akce. V rámci českého jazyka jsme zorganizovaly májový „happening“. Více informací o průběhu akce se dočtete zde.

Iva Morongová

 

 

 


Debatiáda 2017

V pátek 10. 2. 2017 se dvě dvoučlenná družstva ve složení Hana Ellnerová a Štěpán Kratochvíl (oba 2.A) a  Šimon Švub (2.A) a Ludmila Hrachovcová (sexta) zúčastnila již tradiční Debatiády pořádané Zastupitelstvem mládeže Olomouckého kraje. Turnaj se uskutečnil v Domově dětí a mládeže v Olomouci. Letošní rok probíhala soutěž dle pravidel Verbattle. Naši studenti se umístili na krásném 5. a 9. místě z celkového  počtu osmnácti soutěžních týmů. Gratulujeme!

Iva MorongováČeštinářské okénko

V průběhu listopadu 2016 proběhlo ve třídách nižšího i vyššího gymnázia školní kolo Olympiády v českém jazyce. Do okresního kola, které se bude konat 2. února 2017 na DDM v Olomouci, postoupila v I. kategorii Tereza Hrachovcová (tercie), ve II. kategorii Mirko Spurník (kvinta), Veronika Vykydalová (2. A), Štěpán Kratochvíl (2. A) a Lucie Jurásková (2. A).

Dne 8. 12. 2016 se v rámci dne otevřených dveří na naší škole konala přehlídka recitátorů nižšího gymnázia. Vítězové v jednotlivých kategoriích se zároveň kvalifikovali pro účast v okresních kolech recitačních soutěží, jako je například Dětská scéna. Ve primě zvítězila Kristýna Martinů, v sekundě Sylvie Řmotová a v kvartě Markéta Soldánová.

Všem blahopřejeme.

 


Prof. Hilský na GJO

Prof. Hilský na GJODne 23. 9. 2015 zavítal na naši školu prof. Martin Hilský a pan Daniel Dobiáš s pořadem nazvaným Tak trochu sváteční shakespearovská pošta. Pořad představuje básnické dílo Williama Shakespeara (Sonety) a zajímavě při tom kombinuje umění s odborným výkladem. Recitaci básní v českém i anglickém jazyce doplnil zasvěcený komentář profesora Hilského a zpěv v doprovodu klavíru, za nějž usedl pan Daniel Dobiáš.

Prof. Hilský na GJO
Sonety
(1609) jsou sbírkou básní, kterou se Shakespeare vyznal z citu ke svému příteli. Přestože byly napsány před více než čtyřmi sty lety, autoři pořadu přesvědčili posluchače, že jsou stále živé. Moderní Hilského překlad, zajímavý výklad, hudební aranžmá hlásící se k různým novodobým žánrům a samozřejmě obsah i forma sonetů, jež dokážou strhnout hloubkou citu i filozofickým přesahem, vzbudily zaslouženou pozornost.

Profesor Hilský navštívil naše gymnázium již potřetí a pokaždé se jeho vystoupení setkala s velkým ohlasem. Vzhledem k šířce témat, o kterých dokáže na svých přednáškách hovořit, věříme, že se s ním nesetkáváme naposledy.

Profesor Martin Hilský (*1943) patří k našim předním překladatelům a znalcům Shakespearova díla a jako jediný český překladatel přeložil celé autorovo dramatické dílo (38 divadelních her) a básnickou sbírku Sonety. Za svou práci byl mimo jiné oceněn Státní cenou za překladatelské dílo či Řádem britského impéria.

Daniel Dobiáš (*1946) je hudebním skladatelem, jehož písně převzala do svého repertoáru řada populárních interpretů, jako např. Waldemar Matuška, Václav Neckář, Hana Hegerová, Helena Vondráčková, Michal Tučný, Michal Prokop, Rangers, Jan Vodňanský, Táňa Fischerová aj.

Jiří Kaňák 


Projektové dny - Tajemství uměleckého překladu

Na kloub tajemství uměleckého překladu se v rámci projektových dnů v závěru školního roku pokusilo přijít pět studentek vyššího gymnázia (sexta, septima). Než zahájily práci na překladu, měly možnost si vyzkoušet moderní překladatelské nástroje a osvojit si některé postupy usnadňující vyhledávání na internetu. Svůj um si pak vyzkoušely na textu krátké povídky Stephena Leacocka s názvem Borrowing a Match, která umožňuje pracovat s různými stylovými vrstvami jazyka.

O tom, že se mezi námi najdou talentovaní budoucí překladatelé (překladatelky), se můžete přesvědčit zde. Jednotlivé texty můžete také porovnat s přiloženým anglickým originálem.

Jiří Kaňák


Hitler v bačkorách

Dne 20. 4. 2015 jsme (studenti převážně prvního a druhého ročníku) navštívili divadelní představení Doma u Hitlerů aneb Historky z Hitlerovic kuchyně, které již od roku 2007 uvádí brněnské HaDivadlo. Jak už název napovídá, celé představení se neslo na komediální vlně. Mohli jsme se tak přesvědčit, jak to asi za války vypadalo doma u Adolfa a Evy. Celá hra je groteskou ironicky komentující známé povahové rysy „velkého vůdce“ a masového vraha, které v domáckém prostředí získávají výrazně komický nádech. Vtipných scén ve hře najdeme opravdu hodně, nutno však přiznat, že některé vtipy byly „za hranou“. Slabší stránky představení však kompenzoval výborný výkon Petra Jeništy (Adolf Hitler) a Eriky Stárkové v roli blboučké Evičky Braunové.

Do Litovle jsme se navrátili před půlnocí, ale stálo to za to. A slovy nejen mými: „Příště zas!“

Martin Churavý, sexta


Listování v socialismu

Pavel Oubram a Věra HoláDne 23. dubna 2015 jsme měli možnost v aule naší školy zhlédnout divadelní zpracování bestselleru Mé dětství v socialismu. Pod knihou je podepsána řada autorů, za jejího původce (editora) je však považován novinář a publicista Ján Simkanič, který zde sestavil koláž vzpomínek známých osobností na dětská léta strávená za socialismu. Výběr z těchto příběhů přivezli našim studentům herci Pavel Oubram a Věra Hollá v rámci úspěšného cyklu scénických čtení Listování.

Hodinové představení sestávalo z přibližně deseti vzpomínek řazených chronologicky od roku 1968 po současnost, či lépe řečeno fiktivní současnost. Přestože primárně nebylo určeno studentům středních škol, ale spíše publiku staršímu, výběr povídek, jejich zpracování i divadelní prezentace svou kvalitou zaujaly i ty, kteří se socialismem nemohli mít žádnou přímou zkušenost. Studenti, kteří pozorně poslouchali, mohli díky mnohdy emotivním textům pochopit mnohé ze světa, v němž byli „doma“ jejich prarodiče a v menší míře i rodiče.

Představení přirozeně gradovalo, a tak poslední příspěvek si vtipně pohrál s představou „co by bylo, kdyby to devětaosmdesátém nedopadlo“. Studenti na chvíli vstoupili do paralelního světa, v němž nejpopulárnějším komunikačním kanálem není „Facebook“, ale „Mladý soudruh“ a počet SMS zpráv je limitován na pět denně. Snad si pak uvědomili, jaké by asi bylo to jejich „dětství v socialismu“. 

Jiří Kaňák


Soutěže v češtině

Do okresního kola Olympiády v českém jazyce, které se koná 5. února 2015, za naši školu postupují Sylvie Drešrová (kva), Barbora Čamková (4. A), Zuzana Keslarová (4. A), Pavlína Machová (3. A) a Michal Foltán (3. A).

Dne 23. ledna se v Domě dětí a mládeže v Olomouci konala argumentační soutěž s názvem Olomoucká Debatiáda, kterou každoročně pořádá Česká debatní společnost a Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje (ZMOK). Naši školu reprezentoval pětičlenný debatní tým složený ze studentů kvinty Vojtěcha Juráše, Metoděje Koupila, Venduly Osičkové, Michala Zavadila a Ondřeje Zlatníčka. Naši debatéři se na soutěž důkladně připravili, a přes svou nezkušenost v debatování se dokázali úspěšně postavit i zkušenějším soupeřům. V celkovém pořadí se tým GJO umístil na pátém místě.

Dne 9. prosince proběhlo školní kolo řečnické soutěže Mladý Démosthenes. Do okresního kola postupují Tereza Soldánová (sekunda) a Iva Kašparová (septima).

Jiří Kaňák


Studenti žurnalisty

19. 11. 2014

BLAHOPŘEJEME! V rámci projektu Mladé fronty Dnes Studenti čtou a píší noviny byl uveřejněn článek studenta oktávy Jakuba Sedláčka. Autor byl odměněn knihou.

Jiří Kaňák


Nejlepší v republice

10. 6. 2014

Vendula Lebová s diplomemVendula Lebová z primy převzala ve čtvrtek 29. května v Pardubicích na slavnostním vyhlášení celostátní literárně výtvarné soutěže Evropa ve škole ocenění a diplom za 1. místo v II. kategorii (12–14 let) literární část. Vyhlášení vítězů a předávání cen proběhlo v sále J. Kašpara v budově bývalé reálky Krajského úřadu Pardubického kraje. Součástí vyhlášení byl i dvoudenní doprovodný program - komentovaná prohlídka města Pardubice, setkání s herci Východočeského divadla, prohlídka DDM BETA Pardubice, výstava Alvana Hajna v Galerii města Pardubic a projížďka lodí Arnošt po řece Labi. Věřím, že navzdory počasí si Vendula oba dny náležitě užila. My se už teď těšíme na její další literární práce.

 Alena Tichá

 


Memoriál Rosti Čtvrtlíka - recitační soutěž

Tereza TicháTereza Tichá, studentka 4. A,  v pátek 25. 4. 2014 absolvovala celostátní kolo v recitační soutěži "Memoriál Rosti Čtvrtlíka", které proběhlo v krásných prostorách zámku v Děčíně.

Soutěž se koná již třetím rokem na počest předčasně zesnulého olomouckého rodáka, herce Rosti Čtvrtlíka. Nutno přiznat, že z amatérské akce zapálených příznivců se stává dobře zastoupená celostátní záležitost, které stojí za to se účastnit. Do Děčína se sjeli vítězové krajských kol v kategoriích recitace textu a dramatizace textu. Tereza svým výkonem, přes únavu z náročné cesty, porotu přesvědčila a postoupila do druhého kola mezi šest nejlepších. Tam však doplatila na kratší text své druhé básně a na hodnocených příčkách se neumístila. Přesto je účast pro nás zkušeností, kterou hodláme zúročit v následujícím ročníku.

Tisková zpráva o III.ročníku Memoriálu Rosti Čtvrtlíka.

Milada Svozilová


Listování na GJO

Lukáš Hejlík a Alan NovotnýDne 10. března 2014, přesně v 9.05 vyběhli v aule naší školy na neobvyklou trať dva brněnští herci Lukáš Hejlík a Alan Novotný. Jejich běh trval bezmála hodinu a půl a v tomto čase zvládli nejen navštívit Usaina Bolta a jeho příbuzné na Jamajce, ale také vydat se na cestu časem až do dob krále Gilgameše či Ježíše Krista. Umožnily jim to knihy Usain Bolt: Můj příběh 9.58 a Ekonomie dobra a zla autora Tomáše SedláčkaSvým výletům skrze literaturu říkají Listování.

První představení, určené studentům nižšího gymnázia a prvních ročníků vyššího gymnázia, na sebe vzalo podobu série skečů z života Usaina Bolta a jeho příbuzných. Studenti měli možnost se seznámit s Boltovou životní cestou lemovanou sportovními úspěchy. Především však měli možnost zjistit, že četba může být velmi zábavná a přistupovat k ní lze i velmi neotřele.

Druhé představení kladlo na pozornost a spolupráci diváků už poněkud vyšší nároky. Text Tomáše Sedláčka, který je koncipován jako populárně naučný průvodce ekonomickým myšlením člověka, je totiž i přes svůj nadhled a hravost stále textem spíše filosofickým. A přestože byl výklad ekonomických teorií odlehčen všudypřítomným humorem, zazněla zde i poselství, a to především ve vztahu k dnešní společnosti, která se neobešla bez jisté míry zamyšlení. Představení tedy mělo ambice nejen pobavit, ale také změnit naše myšlení o světě, v němž žijeme.

Obě představení měla vysokou úroveň, neboť ukázala nové cesty, kterými se může v současnosti umění ubírat, a současně dokázala zaujmout studenty všech věkových kategorií. O tom ostatně svědčil i nadšený potlesk, který hercům na závěr věnovali.

Co je to Listování? Projekt LiStOVáNí, cyklus scénických čtení, si vzal na sebe neskromný úkol – představovat každý měsíc zajímavé, aktuální knihy, které se objevují na trhu. Vybraní autoři a jejich dílo či přímo specifická kniha jsou pak před diváky interpretováni v podobě scénického čtení. Jde vždy přibližně o hodinové divadelní vystoupení, ve kterém je přenášen děj knihy, jazyk autora a atmosféra dané literatury na obecenstvo, které se v čele s mladou generací ve světě oproštěném od kultury a literatury vrací zpět k tomu, co tu bylo první - knize. Nejde o nějaké fanzinové čtení oblíbených pasáží, jde o dýchající představení s rekvizitami, kostýmy, hudbou, začátkem a koncem (citováno z www.listovani.cz).

Mgr. Jiří Kaňák


Úspěch na přehlídce mladých recitátorů

Tereza Tichá ze 4.A se umístila na 2. místě oblastního kola III. ročníku memoriálu Rosti Čtvrtlíka, které se konalo 15. 2. 2014 v Olomouci a postupuje do celostátního kola této recitační soutěže. Více informací o soutěži.

Milada Svozilová


Listování

Dne 10. března 2014 zavítá na naši školu pořad s názvem Listování. Herci Lukáš Hejlík a Alan Novotný uvedou formou scénického čtení knihu Tomáše Sedláčka Ekonomie dobra a zla a životopisnou knihu Usaina Bolta Můj příběh: 9.58. Více o projektu se dočtete na stránkách www.listovani.cz

Jiří Kaňák


Pavlína Řmotová a její Příběh 20. století

Naše studentka Pavlína Řmotová (oktáva) dosáhla vynikajícího úspěchu v soutěži Příběhy 20. století. Její příspěvek byl vyhodnocen jako jedna ze tří „nejzajímavěji zpracovaných prací na téma osudů československých občanů pronásledovaných komunistickým režimem v 50. letech 20. století“, a Pavlína tak získává prestižní Cenu Evy Vláhové za svědectví o komunismu 50. let 20. století. Ceny předá na slavnostním ceremoniálu, který se bude konat ve čtvrtek 20. února v Praze, pan Zdeněk Svěrák. Více informací o soutěži a Ceně Evy Vláhové naleznete na stránce http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/letosni-laureati-ceny-evy-vlahove/.

Jiří Kaňák


Korespondence V+W

7. 4. 2013, Brno, divadlo Reduta

Ukázka z představeníStudenti vyšších ročníků zhlédli divadelní představení s názvem Korespondence V+W. Představení, které je výjimečné nejen použitím moderních divadelních i výtvarných prostředků (např. scéna upravená v duchu meziválečného funkcionalismu, použití pouze tří barev – bílá, červená a černá atd.), ale především naléhavostí svého sdělení, nabídlo studentům nový pohled na ikony meziválečného avantgardního divadla – Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Jejich korespondence z let 1948-1980, na níž je hra založena, je exkluzivním příkladem epistolárního umění s vysokou uměleckou hodnotou. Za jazykovou ekvilibristikou, charakteristickou pro divadelní i literární projev obou aktérů, mohli studenti spatřit pravou tvář velkých komiků, trpících vzájemným odloučením a hořce prožívajících své stárnutí na opačných stranách železné opony. 

Jiří Kaňák


Louskáček

18. 12. 2012, Brno, Janáčkovo divadlo

Ukázka z LouskáčkuStudenti primy a ostatních nižších ročníků gymnázia zhlédli dnes již klasické vánoční představení Louskáček. V hlavních rolích tančili sólisté ND Brno Eriko Wakizono a Jan Fousek, jejichž vynikající taneční výkon diváci ocenili potleskem ve stoje. Tato vánoční pohádka s krásnou hudbou P. I. Čajkovského vnesla do uspěchaného předvánočního času radost a pohodu. 

Andrea KaňákováSoutěž Mladý Demosthenes, IV. ročník

Dne 23. 1. 2013 se vybraní studenti našeho gymnázia zúčastnili regionálního kola celostátní soutěže v mluveném projevu - Mladý Demosthenes, nazvané podle významného antického řečníka. Soutěž probíhá v rámci projektu ESF Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích, jehož koordinátorem je Mgr.Miloš Mlčoch, Ph.D., člen KČJL PdF UP

Naši studenti se umístili na předních místech. Do krajského kola však postupoval pouze vítěz kategorie.

Vendula Kozáková (prima) – 3. místo v nižší kategorii

Metoděj Koupil (tercie) – 4. místo v nižší kategorii

Gottfried Roman (oktáva) – 2. místo ve vyšší kategorii

Sára Hrádková (2. A) – 2. místo ve vyšší kategorii

Webové stránky soutěže

Andrea Kaňáková