Úvodní stránka školy

Novinky

Aktualizované výsledky přijímacího řízení

03. 06. 2021

V sekci Přijímací řízení byly zveřejněny výsledky aktualizované k datu 3. 6. 2021.

DofE

01. 06. 2021

Olomoucký kraj a DofE (www.dofe.cz) podepsali memorandum o spolupráci. Naše gymnázium reprezentovala při tomto slavnostním aktu Mgr. Michaela Hradilová. Jsme hrdí na to, že můžeme být součástí tohoto prestižního programu, jako jedna ze dvou škol v Olomouckém kraji. Více informací najdete zde.

Krajské kolo Soutěže v programování 2021

01. 06. 2021

Vynikající úspěch zaznamenal žák kvinty Tadeáš Fryčák, který obsadil první místo v Krajském kole Soutěže v programování 2021, kategorie mládež. Mezi staršími soutěžícími nenašel přemožitele a bude reprezentovat Olomoucký kraj v Ústředním kole. Více informací najdete zde.

Vyhodnocení přijímacího řízení

19. 05. 2021

Výsledky a předání zápisového lístku

Výsledky jsou zveřejněny v sekci Přijímací řízení.

Přijatým uchazečům nejsou doručována rozhodnutí o přijetí. Přijetí uchazeče je oznámeno na budově školy a na webu školy (uchazeči jsou identifikováni svým evidenčním číslem).

Zápisový lístek doručí přijatý uchazeč vybrané škole do 10 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (§ 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon). Zápisový lístek vydává stávající škola uchazeče a tento lístek je potvrzením nástupu přijatého uchazeče.

Nejzazší termín odevzdání zápisového lístku pro oba obory: 2. června 2021.

Mgr. Radim Lindner

ředitel školy

Školní průkaz ISIC

17. 05. 2021

Studenti, rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole. Průkaz také využijete na zhruba 2000 různých slev a výhod v ČR. ISIC je mezinárodně uznávaný doklad studenta, akceptovaný ve 130 zemích světa, včetně všech členských zemí EU. V zahraničí bude průkaz ISIC uznán na více než sto dvaceti pěti tisících místech. Zde najdete průvodní dopis, formulář Žádosti o vydání průkazu a další informace o projektu ISIC.

Úspěch ve fyzikální olympiádě

14. 05. 2021

V krajském kole fyzikální olympiády kategorie D, která se konala 20. 4. 2021 distanční formou se žák kvinty Tadeáš Fryčák umístil na 2. místě z celkového počtu 21 účastníků. K tomuto výsledku blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Hana Kupková

Zpěv na gymnáziu stále žije a boduje

11. 05. 2021

Na začátku měsíce května 2021 proběhl 55. ročník regionálního kola soutěže v recitaci a zpěvu děl ruských autorů ARS POETICA – PUŠKINŮV PAMÁTNÍK. Tato přehlídka s mnohaletou tradicí se každoročně pořádá na Obchodní akademii v Mohelnici a i my čas od času do soutěže vysíláme kolektivy z řad našich žáků – ruštinářů s hudebním vystoupením. V loňském roce byla přehlídka zrušena, letos se s poprvé koná v on-line formátu. Zpěv kolektivu by bylo problematické v podmínkách distanční výuky připravit, a tak jsme vyzkoušeli kategorii sólový zpěv. Příprava probíhala distančně, vlastní nahrávka byla pořízena za dodržení všech bezpečnostních opatření v druhé polovině dubna ve školní aule. Rozhodně tento postup nelze označit za ideální podmínky, ale proč to nezkusit. Další informace o tom, jak vše dopadlo, najdete zde.

Marcela Barvířová

Dodatek k přijímacím zkouškám pro školní rok 2021/2022

11. 05. 2021

Dodatek k přijímacím zkouškám pro školní rok 2021/2022 najdete zde.

Informace k rotační prezenční výuce

05. 05. 2021

Na základě pokynů, které jsme obdrželi z MŠMT, upřesňujeme informace k částečnému návratu žáků do škol.

Od pondělí 10. 5. 2021 bude zahájena rotační výuka žáků NG (nižší gymnázium). Až do odvolání se budou třídy ve výuce střídat tak, že v lichých týdnech budou do školy docházet žáci tříd sekundy a kvarty (od 10. 5.) a v sudých týdnech budou do školy docházet žáci tříd primy a tercie (od 17. 5.). Výuka v těchto třídách bude probíhat podle aktuálního rozvrhu hodin, který je k dispozici v systému Bakaláři.

Chemická olympiáda – výsledky krajského kola

03. 05. 2021

V krajském kole chemické olympiády kategorie C konané 16. 4. 2021 distanční formou se žák kvinty Tadeáš Fryčák umístil na 7. místě jako úspěšný řešitel z celkového počtu 43. soutěžících. Výsledky kategorie C jsou k nahlédnutí zde.

V krajském kole chemické olympiády kategorie B konané 21. 4. 2021 distanční formou získal žák septimy Lukáš Procházka  2. místo – stříbrnou medaili. Výsledky kategore B jsou k dispozici zde. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a blahopřejeme.

Jaroslava Englišová

Volby do školské rady

03. 05. 2021

Ředitel Gymnázia Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 vyhlašuje volby do školské rady pro funkční období 2021 – 2023. Voleni budou dva členové školské rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků a 2 zástupci z řad pedagogů školy. Prosím o návrh kandidátů z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků emailem na adresu reditel@gjo.cz nejpozději do 12. 5. 2021.

Hlasování proběhne distančním způsobem dne 24. 5. 2021. Distanční hlasování proběhne prostřednictvím školního systému Bakaláři pomocí modulu Ankety. Více informací najdete zde.

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému nošení roušek

23. 04. 2021

Informujeme uchazeče o studium o tom, že došlo ke změně mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému nošení roušek, která je platná od 21. 4. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující: uchazeči o vzdělávání ve střední škole jsou při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk uchazeče, oprávněni nosit jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2).

Důležité upozornění k přijímacímu řízení

20. 04. 2021

Důležité upozornění k přijímacímu řízení pro oba obory studia:

Při přijímacích zkouškách je nutné předložit potvrzení o negativním výsledku testu na přítomnost SARS-CoV-2 provedeného v posledních sedmi dnech před konáním přijímací zkoušky. Více informací týkající se Mimořádného opatření najdete zde.

Změna termínu přijímacího řízení

12. 03. 2021

Jednotné přijímací zkoušky se z epidemických důvodů posouvají:

  • čtyřleté gymnázium na 3. a 4. května 2021
  • osmileté gymnázium na 5. a 6. května 2021

Aplikace InspIS SETmobile pomůže při přípravě na přijímací a maturitní zkoušky

08. 02. 2021

V této aplikaci jsou k dispozici testy z českého jazyka a matematiky, které byly použity při tzv. jednotné přijímací zkoušce v letech 2020, 2019, 2018 a 2017, plus ukázkové verze testů pro rok 2021. Více informací naleznete zde.

Informace pro uchazeče o studium

28. 01. 2021

Na tomto místě najdete Informace pro uchazeče o studium ve formě prezentace v powerpointu nebo dokumentu ve formátu PDF. V sekci Přijímací řízení najdete nově zveřejněná kritéria pro přijímání uchazečů a další informace týkající se přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

Činnost školní knihovny v době distanční výuky

08. 01. 2021

Naše školní knihovna funguje i v době distanční výuky. Knížky si můžete, po domluvě s prof. Kaňákem, vyzvednout vždy v pondělí od 13:45 do 14:30 hod. Zde si můžete prohlédnout aktuální novinky v knižním fondu.

Informace k zahájení výuky v roce 2021

30. 12. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,
na základě pokynů, které jsme obdrželi z MŠMT, upřesňujeme informace k zahájení výuky v roce 2021.

Od pondělí 4. 1. 2021 bude výuka žáků probíhat distančním způsobem. Rozvrh hodin bude nadále platný, hodiny budou označeny jako synchronní (Distanční výuka - DisV) a asynchronní (Samostudium - SamS). U hodin  označených jako synchronní bude nutná "přítomnost" žáků ve virtuální učebně nebo na videokonferenci a bude zaznamenávána absence. U asynchronních hodin není nutná "přítomnost" žáků v hodině, žáci si sami zvolí, kdy budou na zadaných úkolech pracovat, samozřejmě tak, aby splnili termín odevzdání. Žáci mají možnost odebírat obědy do jídlonosičů.

Přejeme vám všem hodně zdraví.

vedení školy

Malý vánoční koncert

21. 12. 2020

Přes úskalí, která přináší distanční výuka, se nám podařilo zrealizovat v rámci projektu Šablony II společné dílko animátorů z kvinty a pěveckého sboru PALORA. Výsledkem je Malý vánoční koncert pro klienty z litovelského Domova pro seniory, složený ze čtyř krátkých animovaných koled. Každý člen sboru doma nazpíval zadanou koledu, všechny hlasy byly digitálně smíchány a tento hudební podklad spolu s jednoduchým scénářem posloužil výtvarníkům ze třídy kvinty jako podklad k jejich prvním animátorským pokusům. 

Pro Vás máme malou ochutnávku a přání pohodových Vánoc i všeho dobrého v roce 2021 za všechny hudebníky a výtvarníky z GJO.

Ivana Spurná a Marcela Barvířová - garantky projektu

Krabice od bot

21. 12. 2020

Moc děkuji třídě sekunda, která se pohotově a bez váhání zapojila do sbírky Krabice od bot. Tento projekt pomáhá dětem v nouzi vykouzlit úsměv během celého roku. Letošní 10. ročník není určitě posledním a je možné se do něj zapojit různým způsobem. Věřím, že tyto děti, naši studenti, budou inspirací pro mnohé z Vás.

Kristýna Řezníčková

Projekt Záložka do knihy spojuje školy

11. 12. 2020

V měsících září až listopad probíhal na našem gymnáziu mezinárodní česko-slovenský čtenářský projekt ,,Záložka spojuje školy". Tématem letošního ročníku bylo motto ,,Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze". Projektu se zúčastnilo celkem 423 českých a 740 slovenských škol. Jejich úkolem bylo vyrobit záložky do knihy a ty si pak vyměnit s partnerskou školou. Neodradila nás ani současná nepříznivá situace, a i když jsme nemohli od října do školy, záložky se nám přesto podařilo vyrobit.  Projektu se zúčastnili studenti primy a sekundy. Záložky zdobili nápisy autorů, názvů, citátů ze svých oblíbených knih nebo kresbami hlavních postav. Někteří dodali i své e-maily, aby se mohli zkontaktovat s žáky partnerské školy. Pár studentů napsalo také dopisy slovenským kamarádům, jeden dokonce ve slovenštině. Naší spřátelenou školou v tomto projektu bylo Gymnázium Ladislava Novomeského z Bratislavy.

Martina Holadová, Alena Tichá

Den otevřených dveří

08. 12. 2020

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci neproběhne v letošním kalendářním roce Den otevřených dveří. Co se týče dalšího termínu DOD, vše se bude odvíjet od aktuální situace - sledujte, prosím, naše webové stránky. 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Radim Lindner

ředitel školy

Piana do škol

03. 12. 2020

Naše škola je zapojena do projektu Piana do škol. Pokud chcete přispět a pomoci nám získat pianino Petrof, můžete tak učinit zde https://pianadoskol.cz/?detail=39-gymnazium-jana-opletala-litovel

Nový hudební nástroj by byl krásný dárek pro naši školu a zejména pro pěvecký sbor Palora, který slaví v tomto roce krásné 20. narozeniny. Děkujeme za podporu.

Mgr. Radim Lindner

ředitel školy

Organizace výuky od 7. 12. 2020 (3. stupeň PES)

02. 12. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě pokynů, které jsme obdrželi z MŠMT, upřesňujeme informace k částečnému návratu žáků do škol.

Od pondělí 7. 12. 2020 bude zahájena rotační výuka žáků VG a bude pokračovat rotační výuka žáků NG. Až do odvolání se budou třídy ve výuce střídat tak, že v sudých týdnech budou do školy docházet žáci tříd sekundy, kvarty, 1. A, 2. A a sexty (od 7. 12.) a v lichých týdnech budou do školy docházet žáci tříd primy, tercie, kvinty, 3. A a septimy (od 14. 12.). Výuka v těchto třídách bude probíhat podle stávajícího rozvrhu hodin.

Od pondělí 7. 12. není nutné dodržovat homogenitu třídy, semináře ve 3. a 4. ročníku VG budou probíhat standardně podle rozvrhu.

Třídy, které se nebudou účastnit prezenční výuky, se budou nadále vzdělávat distanční formou.

Žáci, kteří budou docházet do školy, se mohou standardně stravovat ve školní jídelně. Žáci, kteří se budou vzdělávat distančně, mají možnost odebírat obědy do jídlonosičů.

Přejeme vám všem hodně zdraví.

vedení školy

zobrazit starší

Kalendář

Organizace školního roku 2020/2021

1. 9. 2020 – 31. 8. 2021

Informace o organizaci školního roku 2020/2021 naleznete zde.